Honeymoon Beach View Bungalow

Thư viện ảnh - Bundhaya Villas > Khách sạn Trong Koh Lipe

Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas
Bundhaya Villas

Khách sạn gần đó   Bundhaya Villas

Z-Touch Lipe
Bu-Nga Resort
Sita Beach
Sita Beach
4.0 of 5

0.6 Km.

San Pita Resort
Ricci House
Anda Resort