ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท