โรงแรม เมลิลล่า
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย
สุรีรัตน์ รีสอร์ท
โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย