ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรมเชียงของริเวอร์วิว
บ้าน พักผ่อน เชียงของ
เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท