โรงแรมใกล้เคียง   Lao Plaza Hotel

Chanthapanya Hotel
Lane Xang Princess Hotel