โรงแรมใกล้เคียง   Lao Plaza Hotel

Lane Xang Princess Hotel
Chanthapanya Hotel