ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

Star 3.0
เช็คอิน
Unfortunately, not available. You may contact us: sales@choowap.com or tel: +662 1641001-7, fax: +662 1641010.
ขอโทษค่ะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ sales@choowap.com หรือ โทร. 02-1641001-7 แฟกซ์ 02-1641010

รายละเอียด

เงื่อนไข

 • กรณีที่ลูกค้าที่เดินทางไปเช้า-กลับเย็น มีความประสงค์เลื่อนวันเดินทางกลับในวันถัดไป เราเก็บค่าเดินทางเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

อัตราค่าบริการทุกโปรแกรมรวม:

 • รถรับ-ส่ง จากที่พัก(บริเวณเขาหลัก) - ท่าเรือ,
 • เรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ (ภายในวันเดียว),
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น,
 • อาหาร เครื่องดื่ม ตามมื้อระบุในโปรแกรม,
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ,
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว,
 • ประกันภัยอุบัติเหตุทางทะเล

อัตราค่าบริการเปลี่ยนเส้นทาง:

 • รับหรือส่ง เขาหลัก เพิ่มท่านละ 100 บาท/เที่ยว, รับและส่ง เพิ่มท่านละ 200 บาท
 • รับหรือส่ง ภูเก็ต ท้ายเหมือง พังงา คุระบุรี เพิ่มท่านละ 400 บาท/เที่ยว, รับและส่ง เพิ่มท่านละ 800 บาท
 • รับหรือส่ง กระบี่ หรือ อ่าวนาง เพิ่มท่านละ 500 บาท/เที่ยว, รับและส่ง เพิ่มท่านละ 1,000 บาท