แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะแบบรวม

Star 3.0
เช็คอิน
ชื่อแพ็กเกจทัวร์ ผู้ใหญ่
ราคา / คน
เด็ก
ราคา / คน
ผู้ใหญ่ เด็ก
ทริป 1 หลีเป๊ะ เกาะหินงาม จาบัง เกาะอังดัง ราวี

การเดินทาง: 09:00 ถึง 16:00
- รวมทุกอย่าง: หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ผ้าขนหนู,
- อาหารกลางวันเป็นกล่อง + ผลไม้ + น้ำดื่ม
- เรือหางยาว (ลูกค้าสูงสุด 8 ท่าน / หางเรือยาว)
- ไม่รวมคู่มือท้องถิ่นค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
เงือนไขสำหรับเด็ก:
- เด็กอายุ 0 -3.99 ปี: ฟรี, 4-9.99 ปี เด็ก: ส่วนลด 100 บาท

998 THB

998 THB

คน คน
ทริป 2 เกาะดง เกาะหินซ้อน

การเดินทาง: 09:00 ถึง 16:00
- รวมทุกอย่าง: หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ผ้าขนหนู,
- อาหารกลางวันเป็นกล่อง + ผลไม้ + น้ำดื่ม
- เรือหางยาว (ลูกค้าสูงสุด 8 ท่าน / หางเรือยาว)
- ไม่รวมคู่มือท้องถิ่นค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
เงือนไขสำหรับเด็ก:
- เด็กอายุ 0 -3.99 ปี: ฟรี, 4-9.99 ปี เด็ก: ส่วนลด 100 บาท

1,109 THB

1,109 THB

คน คน
ทริป 3 เกาะหินงาม เกาะอาดังราวี ร่องน้ำจาบั งเกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง

การเดินทาง: 09:00 ถึง 16:00
- รวมทุกอย่าง: หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ผ้าขนหนู,
- อาหารกลางวันเป็นกล่อง + ผลไม้ + น้ำดื่ม
- เรือหางยาว (ลูกค้าสูงสุด 8 ท่าน / หางเรือยาว)
- ไม่รวมคู่มือท้องถิ่นค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
เงือนไขสำหรับเด็ก:
- เด็กอายุ 0 -3.99 ปี: ฟรี, 4-9.99 ปี เด็ก: ส่วนลด 100 บาท

1,331 THB

1,331 THB

คน คน

รายละเอียด

การเดินทาง: 09:00 ถึง 16:00
- รวมทุกอย่าง: หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ผ้าขนหนู,
- อาหารกลางวันเป็นกล่อง + ผลไม้ + น้ำดื่ม
- เรือหางยาว (ลูกค้าสูงสุด 8 ท่าน / หางเรือยาว)
- ไม่รวมคู่มือท้องถิ่นค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
เงือนไขสำหรับเด็ก:
- เด็กอายุ 0 -3.99 ปี: ฟรี, 4-9.99 ปี เด็ก: ส่วนลด 100 บาท