เตรียมเปิดน้ำตกทีลอซู ต้อนรับนักท่องเที่ยว วันที่ 8 พ.ย.64

เตรียมเปิดน้ำตกทีลอซู  เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เริ่มวันที่ 8 พ.ย.64


ประกาศเปิดเข้าศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซู ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
***นักท่องเที่ยวควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการศึกษาธรรมชาติและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก อย่างเคร่งครัด***
>>>นทท.ต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 จำนวน #2เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน 
หรือมีผลตรวจ PCR หรือ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยการรับรองจากสถานพยาบาล ฯลฯ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
และแสดงหลักฐาน หรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าพื้นที่<<<
จำกัดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carry Capacity) 250 คน/ช่วงเวลา และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลานชมน้ำตก 40 คน/ช่วงเวลา (รวมอยู่ใน 250 คน/ช่วงเวลา)
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าพักแรมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (เฉพาะลานกางเต็นท์ ไม่มีบริการบ้านพัก และบริการเช่าเต็นท์)
จองออนไลน์ https://forms.gle/gV1gmT71QZwuAJun7 จำนวน 175 คน/วัน (พักแรม)
Walk in จำนวน 75 คน/วัน (พักแรม)
ติดตามจำนวนการจองแต่ละวันได้ที่เพจนี้นะคะ
ปล.ในพื้นที่ยังมีฝนตกหนัก โปรดศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางนะคะ
ติดต่อสอบถามโทร. 055 508780 หรือ 088 4275272

ที่มา: Pattaya MUSIC Festival เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง - Umphang Wildlife Sanctuary

#เปิดเข้าศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซู #เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง #เปิดน้ำตกทีลอซู