เกาะเสม็ด เปิดให้เล่นน้ำได้ 1 กันยายน 2564 นี้

คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 21 กำหนดมาตการ ดังนี้

- ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 14 ก.ย.64

- โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สามารถใช้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นห้องปรับอากาศ นั่งได้ 50% ของจำนวนที่นั่งปกติ ร้านทั่วไปที่อากาศถ่ายเท นั่งได้ 75% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- เปิดสถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม

- เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย เฉพาะบริการนวดเท้า

- ตลาดนัด ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. และมีเงื่อนไข ดังนี้ 1.คลิกนิกเวชกรรมเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ต้องมีการนัดหมายและบริการไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง 2. ร้านนวด ต้องมีการนัดหมาย และบริการเฉพาะนวดฝ่าเท้า

- ปิด สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงจัดประชุม

- เปิดสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

- เปิดชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามรวมกลุ่มดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

- ขอความร่วมมือเดินทางข้ามจังหวัดเท่าที่จำเป็น

- ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: Facebook เพจ สมาคมท่องเที่ยว เกาะเสม็ด