ดราม่า! เก็บค่าเข้า “สกายวอล์คอัยเยอร์เวง” ชาวเน็ตสวดเก็บยิบย่อย-ต่างชาติแพงเกิน หวั่นกระทบการท่องเที่ยว

ป่าไม้ดีเดย์เก็บค่าเข้าชม “สกายวอล์คอัยเยอร์เวง” เริ่ม 1 ม.ค. 66 คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 200 บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบร่าง ปี 63 งานนี้ทำชาวเน็ตส่วนใหญ่รุมสวดเหตุเกิดยิบย่อย-ต่างชาติแพงเกิน ส่วนป่าไม้รอประเมินผลอีกครั้งหลังการเก็บค่าเข้าชม

หลังป่านันทนาการ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา มีประกาศแจ้งเก็บค่าเข้าชมสกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท และค่าจอดยานพาหนะ รถของวิสาหกิจชุมชน 2 แถว และมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่แบบเก็บรอบเดียวผ่านทั้งวัน รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นเก็บค่าเข้าชม โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ร่างผ่านคณะกรรมการที่มาจากชุมชน ตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ได้ประกาศเป็นราชกิจจา และจะนำมาบังคับใช้ โดยเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566


สำหรับอัตราการเก็บค่าบริการสกายวอล์คอัยเยอร์เวง จากป่าสันทนาการทะเลหมอกอัยเยออร์เวง (sky walk betong) ซึ่งจะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 มีดังนี้


อัตราค่าบริการสำหรับบุคคล
 • นักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ 40 บาท
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ 200 บาท

**ส่วนบุคคลเหล่านี้ งดเว้นจ่ายค่าธรรมเนียม

 1. บุคคลที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) หรือเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
 2. บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์
 3. พระภิกษุ สามเณร นักบวชในศาสนาอื่น
 4. ผู้พิการ
 5. ผู้มีอายุเกินหกสิบปี
 6. บุคคลหรือกำลังคนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 7. บุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด

ส่วนค่าที่จอดยานพาหนะ ไม่มีการเก็บ ยกเว้นรถของวิสาหกิจชุมชน 2 แถว และมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ ซึ่งจะเก็บรอบเดียวผ่านทั้งวัน

ทั้งนี้การเก็บค่าบริการเขาชมสกายวอล์คอัยเยอร์เวง เป็นไปตามระเบียบที่ร่างผ่านคณะกรรมการที่มาจากชุมชน ตั้งแต่ปลายปี 2563 ซึ่งได้ประกาศเป็นราชกิจจา และจะนำมาบังคับใช้ โดยเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ ยิบย่อยเกินไปเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว และเก็บค่าเข้าชมของชาวต่างชาติแพงไป หวั่นกระทบการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงในภาพรวม

โดยการเที่ยวชมสกายวอล์คอัยเยอร์เวงนั้นมีการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าเข้าชม คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 200 บาท
 • ค่ารถสองแถว หรือ ค่ามอเตอร์ไซด์รับจ้าง ขึ้น 30 บาท
 • ค่ารถสองแถว หรือ ค่ามอเตอร์ไซด์รับจ้าง ลง 20 บาท
 • ค่าถุงหุ้มรองเท้าป้องกันรองเท้าทำพื้นกระจกแตก คู่ละ 40 บาท

ด้วยเหตุนี้จึงมีการเรียกร้องให้ เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พิจารณาแนวทางการเก็บค่าบริการต่าง ๆ ใหม่อีกครั้ง


นายอนุรักษ์ ฟูมณีโชค มัคคุเทศก์ กล่าวว่า หลังจากที่ทราบว่า ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงจะมีอัตราค่าบริการ เก็บนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 200 บาท มองว่าราคาสูงเกินไป จะส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงในอนาคตได้ จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีการเก็บค่าบริการ เสียค่าบริการเฉพาะรถโดยสารเท่านั้น จึงอยากให้มีประชุมหารือใหม่เพื่อปรับลดการเก็บค่าบริการอีกครั้ง

ด้าน นายสรธร เพชรแก้วเพชร หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กล่าวว่า สำหรับอัตราค่าบริการ กรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 และข้อ 4 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสรธร กล่าวว่า สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ทดลองเปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี โดยไม่มีการเก็บค่าบริการต่างๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงยังคงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ พร้อมจัดระเบียบและคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการและมาตรฐานของการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ รวมถึงค่าบำรุงสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค ส่วนเรื่องการจะปรับลดอัตราค่าบริการหลังมีกระแสดรามาหรือไม่นั้น ต้องรอประเมินอีกครั้งหลังวันที่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป

สกายวอล์คอัยเยอร์เวง หรือสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 05.30 น.-16.00 น.

สกายวอล์คแห่งนี้ ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก มีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมวิว และลิฟต์ให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

สกายวอล์คอัยเยอร์เวง มีความสูง 45 เมตร มีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นที่ 3 เป็นชั้นไฮไลท์ มีระเบียงทางเดินยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง ซึ่งสร้างเสน่ห์สีสัน และความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ก็มีจุดชมวิวในชั้นที่ 5 และ ชั้นที่ 6 ซึ่งสามารถมองวิวทิวทัศน์ของทะเลหมอกผืนป่า และสกายวอล์คหรือระเบียงทางเดินชั้น 3 ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป

สกายวอล์คฯ แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คใหม่ของ อ.เบตง มีความโดดเด่นในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้นรับแสงแรกยามเช้าตรู่ของวัน ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันงดงาม ซึ่งสามารถเห็นทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ก็ยังมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว