ประจวบฯ ติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัดนักท่องเที่ยวสูงสุดปี 65

ประจวบคีรีขันธ์ - นับเป็นข่าวดีว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ติดอันดับนักท่องเที่ยวสูงสุดในรอบปี 65 และยังติด 1 ใน 10 จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด

วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมติดตามความคืบหน้าภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนสิ้นปี โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วม

นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวในที่ประชุม ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่านับยอดสะสมนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติด 1 ใน 10 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุดในปี 2565 โดยอันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 2.ชลบุรี 3.กาญจนบุรี 4.ประจวบคีรีขันธ์ 5.เพชรบุรี 6.เชียงใหม่ 7.อยุธยา 8.นครราชสีมา 9.ภูเก็ต และ 10.เชียงราย

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งนอกจากผลจากการที่รัฐบาลเปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลากหลายรูปแบบ การเดินทางสะดวก สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกช่วงวัย

ด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังกล่าวด้วยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 มีจำนวน 25,837.37 ล้านบาท มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 24,983.26 ล้านบาท รายได้จาการท่องเที่ยวต่างชาติ 854.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ 9 ใน 10 จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งคาดว่าในปลายปีนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้จะเพิ่มขึ้นมาอีก

ขณะเดียวกัน ยังมีการเปิดเผยสถิติการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 รวม 10 เดือน มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 7.70 ล้านคน ชาวไทย 7.6 ล้านคน ชาวต่างชาติ 88.448 คน เป็นชาวไทย 98% ชาวต่างชาติ 2% มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก 3.8 ล้านคน อัตราการเข้าพัก 57.4%

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวลงไปหล่อเลี้ยงตั้งแต่ผู้ประกอบการจนลงไปสู่ชุมชน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกๆ สัปดาห์ ที่หลากหลายรูปแบบไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ โดยในปี 2566 มั่นใจว่าทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติที่จะเพิ่มมากกว่าในปี 2565 อย่างแน่นอน