ไทยเวียตเจ็ทเปิดบิน “เชียงใหม่-โอซาก้า” เริ่มบิน 31 ม.ค. 66

ไทยเวียตเจ็ทเตรียมให้บริการเที่ยวบิน เชียงใหม่-โอซาก้า เริ่ม

31 ม.ค. 66 อัดโปรบินเริ่มต้น 4,422 เชื่อผู้โดยสารเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวรเนติ หล้าพระบาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า

ไทยเวียตเจ็ทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่

เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง เชียงใหม่ และโอซาก้า

อีกหนึ่งจุดหมายยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเริ่มต้น

เที่ยวบินระหว่างประเทศ เส้นทางเชียงใหม่-โอซาก้า

จะให้บริการด้วยความถี่สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุก ๆ วันอังคาร พฤหัสบดี

และเสาร์ โดยใช้เวลาทำการบิน 5 ชั่วโมงโดยประมาณ ตามตารางเที่ยวบินต่อไปนี้

  • VZ822 เชียงใหม่-โอซาก้า ออกจากต้นทางเวลา 23.00 น. และถึงปลายทาง 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในวันอังคาร / พฤหัสบดี / เสาร์
  • VZ823 โอซาก้า-เชียงใหม่ ออกจากต้นทางเวลา 08.00 น. และถึงปลายทาง 12.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น ในวันพุธ / ศุกร์ / อาทิตย์


นอกจากนี้ สายการบินจัดกิจกรรมเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้น 4,422

บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม)

สำหรับเดินทางบนเส้นทางบินระหว่างไทยและญี่ปุ่น เส้นทาง เชียงใหม่-โอซาก้า

ของไทยเวียตเจ็ท ผู้โดยสารสามารถสำรองบัตรโดยสารราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันที่

8-15 ธันวาคม 2565 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566-27 ตุลาคม 2566

ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com


นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท

กล่าวว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ทคาดว่า ในเดือนธันวาคม 2565 นี้

จะมีสัดส่วนของผู้โดยสารเส้นทางบินในประเทศต่อเส้นทางบินต่างประเทศอยู่ที่

59% ต่อ 41% ส่วนเส้นทางบินใหม่อย่าง เชียงใหม่-โอซากา

สายการบินคาดว่าผู้โดยสารน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่


ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในปี 2562

ก่อนการระบาดของโควิด-19

มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 1,787,185 คน

มากเป็นอันดับ 6 ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ขณะเดียวกันในปีดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจำนวน

1,148,680 คน ครองอันดับ 3

ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 11%

ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด