ดอยอินทนนท์ ขายบัตรค่าบริการผ่าน E-ticket เริ่ม 7 ม.ค. เช็กวิธีจอง

ดอยอินทนนท์ นำร่องอุทยานฯ จำหน่ายบัตรค่าบริการระบบ E-ticket พ.ศ. 2566 100% เริ่ม 7 มกราคมปีหน้า 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการจองบัตรค่าบริการล่วงหน้าและเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิต
หรือชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด

โดยเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์
และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้ทันที
โดยกำหนดวันเริ่มใช้ระบบนี้ 7 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

นักท่องเที่ยวเริ่มจองผ่าน App.QueQ และชำระเงินตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566
เป็นต้นไป โดยจะจำกัดนักท่องเที่ยว 3 ช่วงเวลา ไม่เกิน 9,900 คน/วัน
ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจองผ่าน App.QueQ
และชำระค่าบริการเข้าอุทยานฯล่วงหน้า 70%
(สามารถดำเนินการจองและชำระค่าบริการล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง) Walk
in 30% (ดำเนินการจองผ่าน App. QueQ เช่นเดียวกัน
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดำเนินการจองและชำระค่าบริการได้ด้วยตัวเอง
ก่อนเข้าจุดตรวจสอบบัตรเข้าอุทยานฯในวันเข้าท่องเที่ยวในอุทยานฯ)