1 กันยายน 2565 เปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

“1 กันยายน 2565 เปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว”
หลังจากที่ปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากได้รับผลกระทบมรสุมต่างๆ ทำให้พื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง พบดินสไลด์ในบางจุด รงมถึงน้ำป่าไหลหลาก
ขณะนี้ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว จีงขอเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 กันยายน เป็นต้นไป
ขั้นตอนการท่องเที่ยวก็เหมือนเดิมนะคะ
</p>
				</div>
			</div>
			
			<div class=