ช้างไถนา เชียงดาว กระตุ้นการท่องเที่ยว สานต่อวิถีทำนาแบบชาวกะเหรี่ยง

งานน้อยเพราะโควิด มาช่วยมนุษย์ไถนาดีกว่า! กลายเป็นภาพที่ฮือฮา หาชมได้ยาก สำหรับ “ช้างไถนา” ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วช้างทั้งสองเลือกมีประสบการณ์การไถนาเป็นอย่างดี และเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่อำเภออมก๋อย

ภาพช้างไถนาที่ปรากฏเร็วๆนี้ เป็นพื้นที่นาของนายวิเชียร ทองสุข ซึ่งเดิมมีผืนนาประมาณ 16 ไร่ มีการปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษ โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้นั้นใช้บริโภคเองและเลี้ยงพนักงาน รวมถึงควาญช้างของปางช้างแม่แตง ในอำเภอแม่แตง ที่เหลือบางส่วนก็นำไปแบ่งปันให้กับชาวบ้าน

หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พื้นที่ผืนนา จึงเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับทุ่งนา ธรรมชาติ ทิวทัศน์เขียวขจีท่ามกลางขุนเขาตระหง่านงามของอำเภอเชียงดาว จึงได้รับการติดต่อจากเจ้าของช้างทั้งสองเชือก ให้ช่วยรับช้างมาทำงาน เพราะช้างทั้งสองเชือกมีทักษะการไถนาอยู่แล้ว เพราะเป็นช้างที่มาจากอำเภออมก๋อย ที่มีการใช้ช้างไถนาตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงมาช้านาน

สำหรับช้างสองเชือกนี้ ชื่อ ช้างพังแม่จันทร์นวล และ พังแม่สองสี เป็นช้างที่แต่เดิมอยู่ในอำเภออมก๋อย และไปทำงานตามสถานที่ท่องเที่ยว แต่ตกงานจากสถานการณ์โควิด และกลับมาบ้าน การมาช่วยทำนาในอำเภอเชียงดาว จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของช้าง รวมถึงช้างทั้งสองเชือกก็สามารถช่วยงานทำนาได้เก่งมาก และดูมีความสุขกับการได้ร่วมทำนากับชาวนา โดยใช้เวลาวันละประมาณไม่เกิน 2 ชั่วโมงเท่านั้น ที่เหลือก็เป็นการพักผ่อน

ทั้งนี้ ช้างไถนา ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นอันซีนไทยแลนด์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสในช่วงฤดูทำนา

สำหรับพื้นที่นาตอนนี้ กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชื่อ “ฮักช้างเชียงดาว” เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงวิถีของคนกับช้าง และมีโฮมสเตย์บริการสอบถามเพิ่มเติม facebook.com/HugChangChiangDao


เครดิตภาพ: เฟซบุ๊ก ฮักช้างเชียงดาว