"เทศกาลโคมไฟ Lantern Festival"

ขอเชิญเที่ยวชมงาน "เทศกาลโคมไฟ Lantern Festival"
ภายในงานจัดแสดงไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านลายอัตลักษณ์ ระยอง (DNA)
ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2565 
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ระยอง 

ขอบคุณที่มา ททท.สำนักงานระยอง