อนุมัติแล้ว

เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึงเดือน ก.ย. 65
.
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคระบาด ในวันที่ 6 พ.ค. 65 เห็นชอบขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปอีก 1 ล้านสิทธิ จากเดิมที่โครงการนี้มีการใช้สิทธิเต็ม 2 ล้านสิทธิ ไปตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)