“ตราด” เปิดเส้นทางอันซีน R-10 Road of Paradise เที่ยวแบบสุดปลายดินแดนตะวันออก

เที่ยวตราดไปให้สุดดินแดนไทยฝั่งตะวันออก กับเส้นทางท่องเที่ยว “Unseen R-10 Road of Paradise” ที่จะนำไปสัมผัสกับมุมอันซีนของจังหวัดตราด ระหว่างเส้นทางถนนสาย R-10

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด จัดกิจกรรม “ทดสอบพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด” เส้นทางที่ 4 ซึ่งมีชื่อว่า “Unseen R-10 Road of Paradise” หรือเส้นทาง R10 ซึ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยว-การค้าครอบคลุม 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยพื้นที่ของไทย คือ จังหวัดตราด

ในเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด นำคณะสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ไปสำรวจการท่องเที่ยวชุมชน และมุมอันซีนความเป็นที่สุดหลากหลายในพื้นที่ระหว่างเส้นทาง R-10 เช่น บ้านแหลมกลัด หมู่บ้านที่เป็นแหล่งงมหอยขาวมากที่สุดในประเทศไทย, ชมศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ที่แสดงถึงสภาพของกัมพูชาในอดีตที่ อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร แห่งเดียวในประเทศไทย, ชมส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย, ล่องเรือเก็บหอย และชมหิ่งห้อยในชุมชนบ้านไม้รูด เป็นต้น

โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดตราด ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้มแข็ง