ที่พักใกล้


ที่พักใกล้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนุน


โรงแรม เริ่ม (บาท) ห่าง (กม)

ภูไพรธารน้ำ รีสอร์ท

1,200 1.2 จองที่พัก

บ้านห้วยอู่ล่อง รีสอร์ท

800 5.7 จองที่พัก

ผาตาด วัลเล่ย์

1,290 12.8 จองที่พัก

ภูไอยรา รีสอร์ท

1,000 15.1 จองที่พัก

บ้านผาสวรรค์ รีสอร์ท

2,200 15.4 จองที่พัก

โรงแรม นาคาคีรี

1,700 20.0 จองที่พัก