ที่พักใกล้


ที่พักใกล้ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด


โรงแรม เริ่ม (บาท) ห่าง (กม)

ผาตาด วัลเล่ย์

1,290 2.0 จองที่พัก

บ้านผาสวรรค์ รีสอร์ท

2,200 3.4 จองที่พัก

ภูไพรธารน้ำ รีสอร์ท

1,200 12.0 จองที่พัก

บ้านห้วยอู่ล่อง รีสอร์ท

800 12.6 จองที่พัก

โรงแรม นาคาคีรี

1,700 12.8 จองที่พัก