ที่พักใกล้


ที่พักใกล้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ 12


โรงแรม เริ่ม (บาท) ห่าง (กม)

ผาตาด วัลเล่ย์

1,290 1.0 จองที่พัก

บ้านผาสวรรค์ รีสอร์ท

2,200 4.6 จองที่พัก

ภูไพรธารน้ำ รีสอร์ท

1,200 11.4 จองที่พัก

โรงแรม นาคาคีรี

1,700 11.8 จองที่พัก

บ้านห้วยอู่ล่อง รีสอร์ท

800 12.7 จองที่พัก

ภูไอยรา รีสอร์ท

1,000 19.9 จองที่พัก