ที่พักใกล้


ที่พักใกล้ ครัวประดู่


โรงแรม เริ่ม (บาท) ห่าง (กม)

เพชรภูหมอก รีสอร์ท

1,300 0.6 จองที่พัก

วิลเลจ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่

3,000 1.8 จองที่พัก

บ้านไร่คุณนาย

2,000 5.6 จองที่พัก

บุหงาส่าหรี รีสอร์ท

1,800 6.1 จองที่พัก

บุไทร คันทรี วิว

1,630 6.5 จองที่พัก

โรงแรมชาฮาน่า ฮิลล์

900 7.7 จองที่พัก

อิม ภู ฮิลล์ รีสอร์ท

1,380 8.6 จองที่พัก

วิลล่า เขาแผงม้า

1,820 11.2 จองที่พัก

กรีนเวย์ ฟอเรสท์ วิว

1,000 11.6 จองที่พัก

ภูทรายแก้ว รีสอร์ท

1,000 14.7 จองที่พัก