סמוך למלון   Metro Point

The Chaleena Hotel
Vaboir Lodge