סמוך למלון   Metro Point

Vaboir Lodge
The Chaleena Hotel