อุทยานฯผาแต้ม ปรับเวลาเที่ยว ‘ผาชะนะได’ เพิ่มประสิทธิภาพ-เกิดความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา ขึ้น-ลง ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
โดยได้กำหนดเวลาขึ้นจากด่านเก็บค่าบริการ ดงนาทาม รอบที่ 1 เวลา 04.30 – 06.30 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 13.00 น. รอบที่ 3 เวลา 16.00 – 18.00 น. และเวลาลงจากผาชะนะได รอบที่ 1 เวลา 07.30 – 09.30 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 15.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 19.00 – 19.30 น.

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-252581 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Park