มติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 39 จังหวัด เป็น 69 จังหวัด

ศบค.ยกระดับมาตรการ 69 จังหวัดสีส้ม ห้ามรวมตัวเกิน 500 คน-จัดประชุมไม่เกิน 1,000 คน ร้านเสริมสวย-เสริมความงาม ร้านสัก สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่มมาตรการวันที่ 9 มกราคม 2565 

วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 39 จังหวัด เป็น 69 จังหวัด โดยมีมาตรการย่อยดังนี้

– ไม่ห้ามออกนอกเคหะสถาน

– work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ดำเนินการเหมือนพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด (WFH เต็มความสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยไม่กระทบกับการบริการประชาชน อย่างน้อย 70%)

– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน

– สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด

– สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก เปิดดำเนินการปกติ

– ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการปกติ

– ห้องสมุด บ้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ทุกประภท ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดดำเนินการปกติ

– ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านอาหารได้ เปิดได้ตามปกติ แต่ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

– ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ 69 จังหวัดพื้นที่สีส้ม ได้แก่ 1.ขอนแก่น 2.จันทบุรี 3.เชียงราย 4.เชียงใหม่ 5.ตราด 6.นครราชสีมา 7.บุรีรัมย์ 8.ประจวบคีรีขันธ์ 9.พระนครศรีอยุธยา 10.เพชรบุรี 11.ระนอง 12.ระยอง 13.เลย 14.สมุทรปราการ
                                                        15.สุราษฏร์ธานี 16.สุรินทร์ 17.หนองคาย 18.อุดรธานี 19.กาฬสินธุ์ 20.กำแพงเพชร 21.ฉะเชิงเทรา 22.ชุมพร 23.ชัยนาท 24.ชัยภูมิ 25.ตรัง 26.ตาก 27.นครนายก 28.นครปฐม
                                                        29.นครพนม 30.นครศรีธรรมราช