มติ ศบค.ระงับการรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยในระบบ Test & Goยกเลิกกำหนด 8 ประเทศเสี่ยง

มติ ศบค.ระงับการรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยในระบบ Test & Go ยกเลิกกำหนด 8 ประเทศเสี่ยง และเพิ่ม 3 จังหวัด Sandbox สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ส่วนจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว บริโภคสุราในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น.

เพิ่ม 3 จังหวัด Sandbox ได้แก่ 1.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า) 2.พังงา (ทั้งจังหวัด) และ 3.กระบี่ (ทั้งจังหวัด)

7 ม.ค.2565 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้ปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ดังนี้

ยกเลิกการกำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเข้าราชอาณาจักร คือ ประเทศในทวิปแอฟริกา (กักตัว) 8 ประเทศทวีปแอฟริกา (ไม่อนุญาตให้เข้ามา) โดยให้สามารถเข้ามาได้เหมือนประเทศอื่น ๆ และตามแนวทางที่กำหนดแต่ละรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโอมิครอนลามไปทั่วโลก
ที่มา: ThaiPBS