การเปิดและปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ อัพเดตวันที่ 6 กันยายน 2564

วันที่ 6 กันยายน เพจสำนักอุทยานแห่งชาติ (National Parks of Thailand) ได้อัพเดตอุทยานที่เปิดและปิดการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ จากสำนักอุทยานแห่งชาติได้ประกาศวันที่ 6 กันยายน จากอุทยานแห่งชาติ 155แห่ง แยกออกเป็น
ดังนี้ อุทยานที่เปิดให้บริการ มี 64 แหล่ง แบ่งเป็นเปิดปกติ 30 แห่ง และเปิดบางแหล่ง 34 แห่ง
ปิด 91 แหล่ง สามารถดูแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานได้ตามลิ้งค์เพจ สำนักอุทยานแห่งชาติได้เลยค่ะ
https://www.facebook.com/NationalPark.Interpretation/photos/a.548506325248885/3822631521169666/

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการเดินทางจากรูปสัญลักษณ์การนำทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757