รวมมาตรการการเข้าออกจังหวัด โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมมาตรการการเข้าออกจังหวัด โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับท่านที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
สามารถตรวจสอบมาตรการเข้าจังหวัดหรือประกาศต่างๆของจังหวัด ได้ที่เว็บไซต์  https://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
โดย กดเข้าไปบนหน้าแผนที่ในจังหวัดที่อยากทราบข้อมูล จะพบข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อ ดังนี้
1.ประกาศจังหวัด
2.มาตราการการเข้า-ออกจังหวัด
3.ข้อมูลสถานการณ์
4.ช่องทางติดต่อ
5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด

ศึกษาข้อมูลก่อนออกเดินทางเพื่อเป็นการประหยัดเวลา และช่วยกันรักษามาตรการการรักษาโรคระบาดนะคะ