เพชรบุรีเสนอ ศปก.ศบค.ปรับมาตรการผ่อนคลาย ลดเวลาเคอร์ฟิว ขยายเวลาทำกิจกรรม

เสนอ ศปก.ศบค. เพชรบุรีเพื่อปรับมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ลดเวลาเคอร์ฟิว ขยายเวลาทำกิจกรรม แต่ยังคงเพิ่มความเข้มเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมดำเนินการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

เมือวันที่(19 ก.ย.) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการข้อห้าม และข้อปฏิบัติ โดยพิจารณาผ่อนคลาย ปรับมาตรการ เวลาเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น.และสำหรับเขตเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำเวลาเคอร์ฟิว 23.00-04.00 น. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ประเพณีนิยมทางสังคม รวมคนได้ไม่เกิน 50 คน ในส่วนเขตชะอำพื้นที่ท่องเที่ยวรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน ภายใต้มาตรการเข้มงวด

สำหรับสวนสาธารณะ ลานกีฬา เปิดได้จนถึงเวลา 21.00 น.สามารถจัดการแข่งขันได้โดยมีผู้ชมไม่เกิน 50 คน ในส่วนห้างสรรพสินค้า ศุนย์การค้า ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ให้เปิดร้านได้จนถึงเวลา 21.00 น. ส่วนร้านเสริมสวย ตัดผม ไม่จำกัดเวลาในการให้บริการจากเดิมให้บริการได้รายละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้ จะได้นำผลการประชุมนำเสนอศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ซึ่งจะจัดประชุมเพื่อประเมินผลพิจารณาความเห็นในวันจันทร์ที่ 20 กันยายนนี้

นอกจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิมเติมว่าขอความร่วมมือประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้บางมาตรการผ่อนคลาย การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการต้านภัยโควิด-19 และให้เร่งเตรียมความพร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้ามาใช้บริการเมืองเพชรบุรี