อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว

นำข่าวสารจากอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน จังหวัดชัยภูมิมาบอกต่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
ทางเพจ อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับสมัครนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมชมอุทยานหลายอัตรา เนื่องจากทางอุทยานได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้แล้ว โดยมีเงื่อนไข
- จำกัดนักท่องเที่ยว 1000 คน/ช่วงเวลา
- จองก่อนเที่ยวผ่านแอพ QueQ
- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเที่ยวในอุทยาน
- ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโฟมเข้าในบริเวณอุทยาน
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางเพจ อุทยานแห่งชาติ ตาดโตน