อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เริ่มเปิดแล้ว 1 ตุลาคม นี้

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เริ่มเปิดแล้ว 1 ตุลาคม นี้
ขึ้นภูกระดึงช่วงปลายฝนต้นหนาวสวยมากเลยนะ ป่าเขียวชอุ่ม ฝนตกปรอยๆ มีหมอกปลิวทั้งวัน น้ำตกไหลชุ่มฉ่ำ

สำหรับการท่องเที่ยวพักแรม มีข้อกำหนดดังนี้ครับ

1. นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่อุทยานกำหนด หรือมีผลตรวจเชื้อโควิท-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ไม่เกิน3วัน

2. นักท่องเที่ยวจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการท่องเที่ยว

3. นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 15วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือตามแบบฟอร์มที่อุทยานกำหนด และลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

4. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนไม่เกิน 1,000คน ต่อวัน

5. เว้นระยะห่าง 1-2เมตร สำหรับร้านค้าให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ แต่ให้รวมกลุ่มไม่เกิน 4-5คน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานจะประกาศเป็นระยะ

6. ทางอุทยานมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ฯลฯ เป็นระยะ

7. ในระหว่างการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึง หรือโทร 042-810833 , 042-810834

(อ้างอิงจากประกาศอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ลงวันที่ 8 กันยายน 2564)